Učinkovita hipnoza lajša in odpravlja številne težave, toda le, če se jo pravilno uporablja

Za hipnozo velja, da je ena najstarejših oblik psihoterapevtske pomoči, ki so jo uporabljali že v starih civilizacijah. Tekom svojega razvoja je hipnoza doživela vzpone in padce – vse do danes, ko jo priznavajo tudi zdravniške organizacije po svetu. 

Izkazalo se je, da lahko s hipnozo odpravimo številne težave, ki so povezane s telesnim in duševnim stanjem posameznika. Učinkovita hipnoza pripomore, da pacient doseže posebno stanje nezavednosti. V takšnem stanju lahko terapevt s svojimi sugestijami močno vpliva na spremembo mišljenja in obnašanja svojega pacienta.

Zaupanje med pacientom in terapevtom je ključnega pomena za uspešno hipnozo

Popolnoma jasno je, da lahko hipnotiziramo le tiste ljudi, ki so za to dovolj motivirani. Nikogar se ne da hipnotizirati proti njegovi volji, zato je ključnega pomena vzpostaviti dober in zaupanja vreden odnos med pacientom in terapevtom. Zaupanje pripomore k večji sproščenosti ter zmanjšanju čustvenim in telesnih napetosti.

Zaupanje pacienta si terapevt pridobi predvsem s svojimi kompetencami in odnosom. Prvi korak je, da pacientu natančno razloži, kako poteka hipnoza, in ga pomiri s primerno izbiro besed in tonom glasu. Če ima pacient kakršnakoli vprašanja, mora terapevt nanje odgovoriti, saj le tako doseže popolno zaupanje s strani pacienta.

Ali poznate vse nevarnosti hipnoze?

Čeprav so nekateri mnenja, da je hipnoza vsesplošno uporabna metoda, pa je tovrstna terapija odsvetovana pri bolnikih s težkimi psihičnimi obolenji, samomorilnimi mislimi ali epilepsijo. Njena nepravilna uporaba je lahko tudi nevarna, zato je  ključnega pomena, da jo izvajajo izključno usposobljeni terapevti hipnoze, ki imajo certifikat Društva za medicinsko hipnozo Slovenije (DMHS).

Žal pa terapije hipnoze pri nas uporabljajo tudi laični hipnotizerji, in v takšnih primerih lahko postane tudi nevarna. Verjetno so vam dobro poznana vsa tveganja odrske hipnoze. Takšna nestrokovno izvedene hipnoza je lahko zelo nevarna, saj hipnotizerji v tem primeru niso ustrezno usposobljeni.