Strokovno izveden vodovod je ključnega pomena za nemoteno oskrbo s pitno vodo

Voda je osnovna življenjska tekočina, ki pa ni nekaj samoumevnega, ampak jo je potrebno skrbno uporabljati. Zato je toliko bolj pomembno, da je sistem vodovodne napeljave izpeljan načrtno in strokovno. Hišni vodovod je le del celotnega vodovodnega omrežja, ki poskrbi, da se voda nemoteno pretaka po ceveh do naših pip.

Največji problem je, da mnogi vodovodne inštalacije v hišah sprejemajo kot nekaj samoumevnega. Zato temu posvečajo premalo pozornosti, posledica česar je, da se lahko hitro pokažejo težave. Ker pa je vodovod nekaj, česar si zagotovo ne želite popravljati, poskrbite za njegovo strokovno izvedbo.

Inštalacija vodovoda v hiši je zahteven projekt

Podobno kot vsak drug zahteven projekt, se je potrebno tudi vodovodnih inštalacij lotiti premišljeno in načrtno. Če gre za popolnoma nov objekt, potem je v načrtu vodovoda potrebno natančno določiti, kje bodo pipe, umivalniki, WC školjka in drugi porabniki vode. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tako praktičnost kot tudi varčnost.

Zavedati se je potrebno, da je od kakovosti izvedbe vodovoda odvisno, kdaj bo potrebna njegova renovacija. Če je vodovod v hiši izpeljan kakovostno, potem je to tisti sistem napeljave, ki bi moral brezhibno delovati tudi 20 let in več. Popravila vodovoda so zahtevna in so običajno potrebni tudi večji gradbeni posegi, zato poskrbite za najboljšo kakovost izvedbe.

Kako izpeljati priključek vodovoda na javno vodovodno omrežje?

Kot smo že zapisali, je vodovod v hiši le del celotnega vodovodnega omrežja in poskrbi za nemoteno pretakanje vode po objektu. Do objekta pa vodo pripelje javni vodovod, ki poteka od vodnega zajetja do vodovodnega priključka na objektu, kjer se nahaja tudi vodomer.

Vodomer mora biti nameščen zunaj objekta, v posebnem jašku, ki nudi tudi dovolj dobro izolacijo pozimi. Zato mora biti nameščen tudi dovolj globoko, hkrati pa mora biti vedno dostopen upravljalcu vodovoda.